Вземане на размери и монтиране на вратата

Качественият монтаж на вратите е сериозен момент и е съобразен с доста правила, които стриктно трябва да се спазват. Преди да се поръчат трябва да се знаят точните размери и посоката на отваряне. Ако не сте наясно с процеса, има специалисти с натрупан опит, които ще ви бъдат от полза, за да се получи един успешен краен резултат. Монтирането на вратите от хора, които не са запознати с начина на работата не е препоръчително, защото това може да доведе до нанасянето на сериозни щети, както на вратата, така и на стените около нея.

Случва се често вратата да не пасне на отвора, за който е предвидена поради дадени грешни размери. Ето защо е важно вземането им да стане от специалист, който ще даде препоръка за избора на подходящата врата.

Преди да се започнете с монтирането на вашите врати трябва да си подсигурите необходимите инструменти, които няма да наранят повърхностите на самото покритие. Натрупаният опит на монтажниците и техниката, с която разполагат ще осигурят един бърз и качествен монтаж, без да повредят вратата.

Препоръчително е поставянето  да става след приключил вече ремонт. Стените ще имат завършен вид, дебелината на зида ще бъде оформена и готова за съответния размер каса. По време на самия монтаж е добре вратите да се запазят в опакован вид, температурата трябва да е подходяща, влажността на въздуха също. Добре е да бъдат оставени в хоризонтално положение, а касите да са изправени на равна и гладка повърхност. Останалите метални елементи си остават в опаковката, докато не се стигне до тях. Има случаи, в които преди монтажа на вратите има изчакване самият материал да се аклиматизира, това се прави, когато има голяма разлика във външните и вътрешните  температури. Поради същата причина е добре съхранението на вратите преди монтаж да се съобрази с температурата, защото е възможна нежелателна деформация на материала. Пряката слънчева светлина трябва да се избягва дори и когато вратата е в опаковката си.

Всеки лоялен търговец дава писмени указания за съхранението им преди, по време и след монтажа. Най-добре е да се съобразите с тях.