Вземане на размери и монтиране на вратата

Качественият монтаж на вратите е сериозен момент и е съобразен с доста правила, които стриктно трябва да се спазват. Преди да се поръчат трябва да се знаят точните размери и посоката на отваряне. Ако не сте наясно с процеса, има специалисти с натрупан опит, които ще ви бъдат от полза, за да се получи един успешен краен резултат. Монтирането на вратите от хора, които не са запознати с начина на работата не е препоръчително, защото […]